Բարի գալուստ

Սիրելի' ընթերցողներ.
Բացելով էլեկտրոնային այս կայքը` նպատակ ունենք թերթի միջոցով նպաստել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս` արտասահմանում գտնվող մեր հավատացյալ եղբայրների ու քույրերի, ընդհանրապես հայ ժողովրդի հոգևոր շինությանը: Մենք գիտենք, որ արտասահմանում գտնվող յուրաքանչյուր հայ կարիք ունի իմանալու և մեծ հետաքրքրասիրությամբ ուզում է իմանալ Հայաստանի ԱՀՔ եկեղեցում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին: Մենք տպագրում ենք «Բարի լուր» թերթը և անվճար ուղարկում Հայաստանից դուրս` Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա: Սիրելի' ընթերցողներ, խնդրում ենք աղոթել թերթի համար, որպեսզի այն ծառայի մեր ժողովրդի ապաշխարությանն ու հոգևոր արթնությանը:


N 150 Սեպտեմբեր 2023
N 151 Հոկտեմբեր 2023
N 152 Նոյեմբեր 2023
համար 150 համար 148 համար 152


«Բարի լուր» ամսաթերթի խմբագրություն . Հեռ. (+374) 93532526, (+374) 93954930, email: info.at.barilur.org